รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ชนะเลิศการแข่งขัน OTOP JUNIOR 2018 ระดับประเทศ
ชนะเลิศการแข่งขัน OTOP JUNIOR 2018 ระดับประเทศ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบปะพูดคุยกับนักเรียนและครูโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบปะพูดคุยกับนักเรียนและครูโรงเรียนหนองข
ฺBig Cleaning ครั้งที่ 2 และกิจกรรมจิตอาสา
ฺBig Cleaning ครั้งที่ 2 และกิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Seng Kang School Singapore.
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Seng Kang School Singapore.
ปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
ปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ