พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบปะพูดคุยกับนักเรียนและครูโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบปะพูดคุยกับนักเรียนและครูโรงเรียนหนองข
ฺBig Cleaning ครั้งที่ 2 และกิจกรรมจิตอาสา
ฺBig Cleaning ครั้งที่ 2 และกิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Seng Kang School Singapore.
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Seng Kang School Singapore.
ปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
ปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
ฺBic Cleaning day ครั้งที่ 1
ฺBic Cleaning day ครั้งที่ 1
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561