รางวัลเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 ระดับประเทศ
รางวัลเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 ระดับประเทศ
รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ชนะเลิศการแข่งขัน OTOP JUNIOR 2018 ระดับประเทศ
ชนะเลิศการแข่งขัน OTOP JUNIOR 2018 ระดับประเทศ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบปะพูดคุยกับนักเรียนและครูโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบปะพูดคุยกับนักเรียนและครูโรงเรียนหนองข
ฺBig Cleaning ครั้งที่ 2 และกิจกรรมจิตอาสา
ฺBig Cleaning ครั้งที่ 2 และกิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Seng Kang School Singapore.
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Seng Kang School Singapore.