กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สัปดาห์ที่ 2
   

2021-01-19 22:43:46

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาค
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สัปดาห์ที่ 2..
โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ขอเเสดงความยินดี
   

2021-01-19 22:39:49

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาค
โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ขอเเสดงความยินดี..
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
 

2021-01-07 15:01:39

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาค
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์..
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 

2020-12-30 11:56:06

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาค
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของครู ตำแหน่งคร..
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร การใช้ Google App for Education
 

2020-12-30 11:32:10

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาค
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร การใช้ Google App for Education..
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร อบรมการใช้ My Office
 

2020-12-30 11:25:01

โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาค
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร อบรมการใช้ My Office..