กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนแคทรายวิทยา
กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนแคทรายวิทยา
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนแคทรายวิทยา
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนแคทรายวิทยา
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560
กิจกรรมนันทนาการและฝึกทักษะแม่ไม้มวยไทย
กิจกรรมนันทนาการและฝึกทักษะแม่ไม้มวยไทย
กิจกรรมตามโครงการกระทรวงศึกษาธิการ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
กิจกรรมตามโครงการกระทรวงศึกษาธิการ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ