กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา จัดสร้างโรงอาหารโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา จัดสร้างโรงอาหารโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม "การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต" ณ ห้องประช
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562
ค่ายเยาวชนคนดี ศรีท่าเรือ
ค่ายเยาวชนคนดี ศรีท่าเรือ
ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
อบรมการใช้ ipad
อบรมการใช้ ipad