กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ค่ายเยาวชน
 

2018-01-31 10:34:23

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"..
กิจกรรมวันเด็ก
วันขึ้นปีใหม่
การประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน  ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖๐
 

2017-12-14 10:58:28

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
การประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน..