กิจกรรมวันครู ประจำปี 2562
กิจกรรมวันครู ประจำปี 2562
พิธีมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
พิธีมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
กิจกรรมคริสต์มาส และ วันปีใหม่ 2562
กิจกรรมคริสต์มาส และ วันปีใหม่ 2562
การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2562
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2562
การติดตามโครงการยกระดับโรงเรียน SMT
การติดตามโครงการยกระดับโรงเรียน SMT