สอบปลายภาคเรียน
การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2562
 

2020-02-27 22:32:24

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2562..
กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียนคุณธรรม
 

2020-02-27 22:30:25

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียนคุณธรรม..
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบ O-net ชั้น ม.6 ระดับสนามสอบ
 

2020-02-27 18:24:35

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบ O-net ชั้น ม.6 ระดับสนามสอ..
 English Camp ปีการศึกษา 2563
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80%
 

2020-02-21 17:08:50

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% ..