"คืนสู่เหย้า 47 ปี น้องพี่รัชดา มุทิตาจิตครู"
การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 4
การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 4
 กิจกรรมเหย้าเยือนกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก
กิจกรรมเหย้าเยือนกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก
วันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมถือศิลปฏิบัติธรรม
กิจกรรมถือศิลปฏิบัติธรรม
อบรมแกนนำ อย.น้อย ในโรงเรียนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
อบรมแกนนำ อย.น้อย ในโรงเรียนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น