โครงการบรรพชาสามเณร ปฏิบัติธรรม และกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ ในสัปดาห์วิสาขบูชาโลก
โครงการบรรพชาสามเณร ปฏิบัติธรรม และกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ป
 กิจกรรมอบรมพัฒนาคณะครูและบุคลากร
กิจกรรมอบรมพัฒนาคณะครูและบุคลากร
ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องใน “วันจักรี”
ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องใน “วันจักรี”
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562