งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ร่วมถวายน้ำปานะ แด่พระภิกษ์สงฆ์ และสามเณร ณ วัดเทวสังฆาราม
ร่วมถวายน้ำปานะ แด่พระภิกษ์สงฆ์ และสามเณร ณ วัดเทวสังฆาราม
ประชุมคณะกรรมการเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ประชุมคณะกรรมการเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดบวรมงคลและโรงเรียนวัดบางเคียน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดบวรมงคลและโรงเรียนวัดบางเคียน
พิธีมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
พิธีมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
การตรวจราชการพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
การตรวจราชการพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
ประชุมผู้ปกครองเซ็นสัญญา กยศ.
ประชุมผู้ปกครองเซ็นสัญญา กยศ.
การอบรมการประชุมเขียนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
การอบรมการประชุมเขียนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563