สรุปผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย (9 คน) เทพมงคลรังษีคัพ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 

2020-09-27 17:31:07

โรงเรียนเทพมงคลรังษี
สรุปผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย (9 คน) เทพมงคลรังษีคัพ ครั้งที..
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย (9 คน) เทพมงคลรังษีคัพ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 

2020-09-26 10:57:59

โรงเรียนเทพมงคลรังษี
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย (9 คน) เทพมงคลรังษีคัพ ครั้งที่ 1 ปี..
มุทิตา กษิณาลัย ร้อยดวงใจผูกพัน ครูนันทวัน รสหวาน
 

2020-09-25 12:52:52

โรงเรียนเทพมงคลรังษี
มุทิตา กษิณาลัย ร้อยดวงใจผูกพัน ครูนันทวัน รสหวาน..
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘
 

2020-09-21 18:36:20

โรงเรียนเทพมงคลรังษี
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก..
บรรยายหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ ว 21  ให้ครูจากโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์   จังหวัดกาญจนบุรี
 

2020-09-18 14:19:52

โรงเรียนเทพมงคลรังษี
บรรยายหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ ว 21 ให้ครูจากโรงเรียนนิวิ..
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ
 

2020-09-18 14:16:34

โรงเรียนเทพมงคลรังษี
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะ..
พิธีมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 

2020-09-18 14:14:36

โรงเรียนเทพมงคลรังษี
พิธีมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภ..
ร่วมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์และจัดเตรียมงานพิธียกยอดฉัตรหอพระประวัติ
 

2020-09-18 14:13:47

โรงเรียนเทพมงคลรังษี
ร่วมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์และจัดเตรียมงานพิธียกยอดฉัตรหอพระปร..