ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี
การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประชุมการติดตามผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถานบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การประชุมการติดตามผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถานบั
การประชุมการเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
การประชุมการเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
การประชุมครูประจำเดือน กันยายน 2561
การประชุมครูประจำเดือน กันยายน 2561
แสดงความยินดีกับครูธานี มังกะโรทัย ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
แสดงความยินดีกับครูธานี มังกะโรทัย ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ