การตรวจราชการพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
การตรวจราชการพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
ประชุมผู้ปกครองเซ็นสัญญา กยศ.
ประชุมผู้ปกครองเซ็นสัญญา กยศ.
การอบรมการประชุมเขียนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
การอบรมการประชุมเขียนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันกีฬาภายใน ปี 2562 นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 46
การแข่งขันกีฬาภายใน ปี 2562 นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 46
การประชุมครูปนะจำเดือน สิงหาคม 2562
การประชุมครูปนะจำเดือน สิงหาคม 2562