๙ กันยายน กลับบ้านกราบแม่รำเพย
๙ กันยายน กลับบ้านกราบแม่รำเพย
กีฬาคณะสีภายในโรงเรียน วันที่ 29 สิงหาคม 2562
กีฬาคณะสีภายในโรงเรียน วันที่ 29 สิงหาคม 2562
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมธรรมสัญจรและทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กิจกรรมธรรมสัญจรและทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ธรรมสัญจร ม.ปลาย 2562
ธรรมสัญจร ม.ปลาย 2562
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการม.ปลาย หลักสูตรทวิศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการม.ปลาย หลักสูตรทวิศึกษา ด้วยวิธีประกว
ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน โดยทีมวิทยากรจาก
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2562
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2562
พิธีใหว้ครู มอบทุนการศึกษาและพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พิธีใหว้ครู มอบทุนการศึกษาและพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แสดงความไว้อาลัยต่อจาการจากไปของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
แสดงความไว้อาลัยต่อจาการจากไปของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
วางพวงมาลาเนื่องในวันอานันทมหิดล
วางพวงมาลาเนื่องในวันอานันทมหิดล
ร่วมกันเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
ร่วมกันเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและ เวียนเทียนในกิจกรรมวันวิสาขบูชา
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและ เวียนเทียนในกิจกรรมวันวิสาขบูชา
ประกาศผลการจัดลำดับห้องเรียน ชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประกาศผลการจัดลำดับห้องเรียน ชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประกาศผลการจัดลำดับห้องเรียน ชั้น ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประกาศผลการจัดลำดับห้องเรียน ชั้น ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ข้อมูล SAR ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
ข้อมูล SAR ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
ประชุมโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์
ประชุมโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักเรียน ม.๑ , ม.๔
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักเรียน ม.๑ , ม.๔
การแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
การแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ในแผน วิทย์-คณิต และ แผนทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในแผน วิทย
พิธีมอบประกาศนียบัตร โดยท่าน ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี
พิธีมอบประกาศนียบัตร โดยท่าน ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี
ร่วมแสดงความยินดีกับครูละมัย ปานกลาง เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ
ร่วมแสดงความยินดีกับครูละมัย ปานกลาง เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา
ประกาสรับสมัคร นร. ม.1 ,ม.4 ปีการศึกษา 2562
ประกาสรับสมัคร นร. ม.1 ,ม.4 ปีการศึกษา 2562
การประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
การประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
แนะแนวสัญจร 2562
แนะแนวสัญจร 2562
งานชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ครั้งที่19
งานชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ครั้งที่19
ร่วมพิธีเนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ครบรอบปีที่ ๒๘
ร่วมพิธีเนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ครบรอบปีที่ ๒๘
ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประชุมประจำเดือน มกราคม 2562
ประชุมประจำเดือน มกราคม 2562
45 ปี ลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น เทพศิรินทร์สัมพันธ์ ในเวลาเย็น
45 ปี ลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น เทพศิรินทร์สัมพันธ์ ในเวลาเย็น
ลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น เทพศิรินทร์สัมพันธ์  2562
ลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น เทพศิรินทร์สัมพันธ์ 2562
คณะผู้บริหารและครูร่วมกันติว O-net ให้กับนักเรียน
คณะผู้บริหารและครูร่วมกันติว O-net ให้กับนักเรียน
45 ปี ลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น  เทพศิรินทร์สัมพันธ์
45 ปี ลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น เทพศิรินทร์สัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2562 และรายงานการประชุม ครั้งที่3/2562 ผู้บริหารสถานศึกษา
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2562 และรายงานการประชุม ครั้งที่3/2562 ผู้บริหารสถานศึกษ
ประชุมชี้แจงนโยบาย เรื่อง การจัดงานศิษย์เก่า
ประชุมชี้แจงนโยบาย เรื่อง การจัดงานศิษย์เก่า
วันครู ๒๕๖๒
วันครู ๒๕๖๒
กิจกรรมการบรรยายโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
กิจกรรมการบรรยายโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
กิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
กิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
ท่านผู้อำนวยการ คณิต ชูลาภ ร่วมคารวะองคมนตรี ณ วังสราญรมณ์
ท่านผู้อำนวยการ คณิต ชูลาภ ร่วมคารวะองคมนตรี ณ วังสราญรมณ์
วันคริสต์มาส Christmas ประจำปี 2561
วันคริสต์มาส Christmas ประจำปี 2561
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลกประจำปี 2561
ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลกประจำปี 2561
พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า
พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า
ศึกษาดูงานกิจกรรม 5ส กับบริษัท c&p ศิลาดล จำกัด
ศึกษาดูงานกิจกรรม 5ส กับบริษัท c&p ศิลาดล จำกัด
"การประชุมคณะกรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์" สพป.กาญจนบุรี เขต ๑
"การประชุมคณะกรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์" สพป.กาญจนบุรี เขต ๑
การแข่งขันหุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์" สพป.กาญจนบุรี เขต ๑
เรื่อง การรับสมัครผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
เรื่อง การรับสมัครผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ท่าน นายก ประยุทธ จันทร์โอชา พบปะพูดคุยกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
ท่าน นายก ประยุทธ จันทร์โอชา พบปะพูดคุยกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ล
เกษียณอายุราชการ ครูสนทยา แช่มนิล และ ครูสิริยากร เลิศล้ำ
เกษียณอายุราชการ ครูสนทยา แช่มนิล และ ครูสิริยากร เลิศล้ำ
ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
พิธีวางพวงมาลาพระบรมราชินยานุสาวรีย์ วันแม่รำเพย 9 ก.ย.
พิธีวางพวงมาลาพระบรมราชินยานุสาวรีย์ วันแม่รำเพย 9 ก.ย.
กิจกรรมกีฬาสีภายใน 2018
กิจกรรมกีฬาสีภายใน 2018
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะและงานห้องสมุด
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะและงานห้องสมุด
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561
วันอาเซียน 8 สิงหาคม
วันอาเซียน 8 สิงหาคม
โครงการธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา 2561
เข้าร่วมการอบรมโครงการออกแบบและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปี 2561
เข้าร่วมการอบรมโครงการออกแบบและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พร
เข้าร่วมการอบรมสุดยอดภาษาไทย เก๋ไก๋ เที่ยว ไทย เท่
เข้าร่วมการอบรมสุดยอดภาษาไทย เก๋ไก๋ เที่ยว ไทย เท่
งานวันภาษาไทย
งานวันภาษาไทย
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
นายคณิต ชูลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึกเวียดนาม
นายคณิต ชูลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ร่วมวางพวงมาลาเนื
การจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
การจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อก 100 %
โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อก 100 %
คนแปลกหน้าที่อยากเจอ ทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่  ขอให้ทั้ง 13 คน ปลอดภัย
คนแปลกหน้าที่อยากเจอ ทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ ขอให้ทั้ง 13 คน ปลอดภัย
พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมและร่วมส่งพลังใจให้กับทีมหมูป่า
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมและร่วมส่งพลังใจให้กับทีมหมูป่า
ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
พิธีใหว้ครูมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑
พิธีใหว้ครูมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑
การประชุมกลุ่มผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย
การประชุมกลุ่มผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย
อบรมด้านพลังงาน
อบรมด้านพลังงาน
วางพวงมาลาเนื่องในวันอานันทมหิดล
วางพวงมาลาเนื่องในวันอานันทมหิดล
รณรงค์เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
รณรงค์เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
ทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
ทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้
พิธีมอบใบประกาศนียบัต  ร ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษ า 2560
พิธีมอบใบประกาศนียบัต ร ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษ า 2560
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ปีที่ ๖
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ปีที่ ๖
แนะแนวสัญจร 2
แนะแนวสัญจร 2
แนะแนวสัญจร
แนะแนวสัญจร
ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561
ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561
การนิเทศโรงเรียนในสหวิทยาเขตท่ามะกา ท่าม่วง และเมืองสิงห์
การนิเทศโรงเรียนในสหวิทยาเขตท่ามะกา ท่าม่วง และเมืองสิงห์
ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ร้อยตำรวจโทอิศเรศ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ร้
งานศิษย์เก่าลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น เทพศิรินทร์สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑
งานศิษย์เก่าลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น เทพศิรินทร์สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑
ค่ายลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 18
ค่ายลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 18