การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและ เวียนเทียนในกิจกรรมวันวิสาขบูชา
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและ เวียนเทียนในกิจกรรมวันวิสาขบูชา
ประกาศผลการจัดลำดับห้องเรียน ชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประกาศผลการจัดลำดับห้องเรียน ชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประกาศผลการจัดลำดับห้องเรียน ชั้น ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประกาศผลการจัดลำดับห้องเรียน ชั้น ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ข้อมูล SAR ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
ข้อมูล SAR ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
ประชุมโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์
ประชุมโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักเรียน ม.๑ , ม.๔
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักเรียน ม.๑ , ม.๔
การแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
การแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ในแผน วิทย์-คณิต และ แผนทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในแผน วิทย
พิธีมอบประกาศนียบัตร โดยท่าน ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี
พิธีมอบประกาศนียบัตร โดยท่าน ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี
ร่วมแสดงความยินดีกับครูละมัย ปานกลาง เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ
ร่วมแสดงความยินดีกับครูละมัย ปานกลาง เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา
ประกาสรับสมัคร นร. ม.1 ,ม.4 ปีการศึกษา 2562
ประกาสรับสมัคร นร. ม.1 ,ม.4 ปีการศึกษา 2562
การประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
การประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
แนะแนวสัญจร 2562
แนะแนวสัญจร 2562
งานชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ครั้งที่19
งานชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ครั้งที่19
ร่วมพิธีเนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ครบรอบปีที่ ๒๘
ร่วมพิธีเนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ครบรอบปีที่ ๒๘
ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประชุมประจำเดือน มกราคม 2562
ประชุมประจำเดือน มกราคม 2562
45 ปี ลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น เทพศิรินทร์สัมพันธ์ ในเวลาเย็น
45 ปี ลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น เทพศิรินทร์สัมพันธ์ ในเวลาเย็น
ลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น เทพศิรินทร์สัมพันธ์  2562
ลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น เทพศิรินทร์สัมพันธ์ 2562
คณะผู้บริหารและครูร่วมกันติว O-net ให้กับนักเรียน
คณะผู้บริหารและครูร่วมกันติว O-net ให้กับนักเรียน
45 ปี ลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น  เทพศิรินทร์สัมพันธ์
45 ปี ลาดหญ้าพิทยาคมคืนถิ่น เทพศิรินทร์สัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2562 และรายงานการประชุม ครั้งที่3/2562 ผู้บริหารสถานศึกษา
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่1/2562 และรายงานการประชุม ครั้งที่3/2562 ผู้บริหารสถานศึกษ
ประชุมชี้แจงนโยบาย เรื่อง การจัดงานศิษย์เก่า
ประชุมชี้แจงนโยบาย เรื่อง การจัดงานศิษย์เก่า
วันครู ๒๕๖๒
วันครู ๒๕๖๒
กิจกรรมการบรรยายโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
กิจกรรมการบรรยายโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
กิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
กิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
ท่านผู้อำนวยการ คณิต ชูลาภ ร่วมคารวะองคมนตรี ณ วังสราญรมณ์
ท่านผู้อำนวยการ คณิต ชูลาภ ร่วมคารวะองคมนตรี ณ วังสราญรมณ์
วันคริสต์มาส Christmas ประจำปี 2561
วันคริสต์มาส Christmas ประจำปี 2561
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลกประจำปี 2561
ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลกประจำปี 2561
พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า
พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า
ศึกษาดูงานกิจกรรม 5ส กับบริษัท c&p ศิลาดล จำกัด
ศึกษาดูงานกิจกรรม 5ส กับบริษัท c&p ศิลาดล จำกัด
"การประชุมคณะกรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์" สพป.กาญจนบุรี เขต ๑
"การประชุมคณะกรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์" สพป.กาญจนบุรี เขต ๑
การแข่งขันหุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์" สพป.กาญจนบุรี เขต ๑
เรื่อง การรับสมัครผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
เรื่อง การรับสมัครผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ท่าน นายก ประยุทธ จันทร์โอชา พบปะพูดคุยกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
ท่าน นายก ประยุทธ จันทร์โอชา พบปะพูดคุยกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ล
เกษียณอายุราชการ ครูสนทยา แช่มนิล และ ครูสิริยากร เลิศล้ำ
เกษียณอายุราชการ ครูสนทยา แช่มนิล และ ครูสิริยากร เลิศล้ำ