โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมจิตอาสา
โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านคาวิทยา มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
โรงเรียนบ้านคาวิทยา มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์
กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์
การประชุมชี้แจงการเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  O-NET
การประชุมชี้แจงการเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ O-NET
โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562