การอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านคา
การอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านคา
กิจกรรมสูทกรรม ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมสูทกรรม ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมการติดตามผลการเรียนและแก้ไขผลการเรียนกรณีพิเศษ สำหรับนักเรียนชั้นม.3 และม.6
กิจกรรมการติดตามผลการเรียนและแก้ไขผลการเรียนกรณีพิเศษ สำหรับนักเรียนชั้นม.3 และ
มอบเกียรติบัตรนักเรียน
มอบเกียรติบัตรนักเรียน
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย