การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 

2020-07-01 10:53:44

โรงเรียนบ้านคาวิทยา
การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563..
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 

2020-06-30 18:26:07

โรงเรียนบ้านคาวิทยา
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย..
การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563
 

2020-06-30 18:20:42

โรงเรียนบ้านคาวิทยา
การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563..
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคาวิทยา
 

2020-06-22 15:47:23

โรงเรียนบ้านคาวิทยา
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคาวิทยา..
การทำบันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 

2020-06-19 11:32:00

โรงเรียนบ้านคาวิทยา
การทำบันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือการป้องกันการแพร่ระบาดของโร..
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
 

2020-06-18 16:42:02

โรงเรียนบ้านคาวิทยา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์..