บ้านคาเกมส์
บ้านคาเกมส์
กิจกรรมวันครู พ.ศ.2561
กิจกรรมวันครู พ.ศ.2561
นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม Sci-Showร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ราชบุรี)
นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม Sci-Showร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและบำเพ็ญประโยชน์
มอบเกียรติบัตรนักเรียน
มอบเกียรติบัตรนักเรียน
กิจกรรมวันปีใหม่2561
กิจกรรมวันปีใหม่2561