การสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
การสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบ
งานบริการสาธารณะเรือนจำกลางราชบุรี อำนวยความสะดวกในการตัดต้นไม้
งานบริการสาธารณะเรือนจำกลางราชบุรี อำนวยความสะดวกในการตัดต้นไม้
โรงเรียนบ้านคาวิทยา ต้อนรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา
โรงเรียนบ้านคาวิทยา ต้อนรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 1 ตุลา
โรงเรียนบ้านคาวิทยาทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนบ้านคาวิทยาทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
กิจกรรมBankhawittaya School English Camp 2018
กิจกรรมBankhawittaya School English Camp 2018
โครงการค่าย STEM Educationเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียน
โครงการค่าย STEM Educationเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับโ