มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (รอบที่ 2)
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (รอบที่ 2)
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การประเมินเชิงประจักษ์ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่2 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
การประเมินเชิงประจักษ์ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่2 รุ่
ปิดกองลูกเสือเนตรนารี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ปิดกองลูกเสือเนตรนารี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
English Camp 2019
English Camp 2019