ต้อนรับ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
 

2020-12-18 11:51:01

โรงเรียนบ้านคาวิทยา
ต้อนรับ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี..
เตรียมความพร้อมต้อนรับ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
 

2020-12-15 15:58:10

โรงเรียนบ้านคาวิทยา
เตรียมความพร้อมต้อนรับ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย..
รับการตรวจเยียม
พิธีเข้าประจำกอง  ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563
 

2020-12-15 10:48:10

โรงเรียนบ้านคาวิทยา
พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศ..
มอบเจลแอลกอฮอล์
ต้อนรับผู้อำนวยการเขมิกา จุฬารมย์
 

2020-11-16 11:55:54

โรงเรียนบ้านคาวิทยา
ต้อนรับผู้อำนวยการเขมิกา จุฬารมย์..