โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 41 ปี
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 41 ปี "ชมสวน ชวนสรรค์ Season2"
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมประชุมทางไกล
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมประชุมทางไกล "การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่
กิจกรรมวันครูโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ประจำปี ๒๕๖๑
กิจกรรมวันครูโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ประจำปี ๒๕๖๑
การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช