ประชาสัมพันธ์ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในวันที่ 8 ก.พ.2562 ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
ประชาสัมพันธ์ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในวันที่ 8 ก.พ.2562 ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
บริษัท TOT ราชบุรีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนสวนผึ้งวิทยา
บริษัท TOT ราชบุรีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนสวนผึ้งวิทยา
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี2561
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี2561
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 41 ปี
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 41 ปี "ชมสวน ชวนสรรค์ Season2"
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมประชุมทางไกล
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมประชุมทางไกล "การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่