ผอ. ดร.สุรินทร์ สำลี รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ผอ. ดร.สุรินทร์ สำลี รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
 วันครู ปี 2563
วันครู ปี 2563
พิธีทำบุญใส่บาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันปีใหม่
พิธีทำบุญใส่บาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันปีใหม่
Happy New Year 2020
Happy New Year 2020
Christmas Day 2019
Christmas Day 2019
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ