พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบรมราช
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน
พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
คณะครูและนักเรียน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
คณะครูและนักเรียน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางเข้าเยี่ยมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางเข้าเยี่ยมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาล
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  เดินทางมาติดตามการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เดินทางมาติดตามการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวล