มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
มอบเกียรติบัตร มหกรรมวิทยาศาสตร์
มอบเกียรติบัตร มหกรรมวิทยาศาสตร์
มอบเกียรติบัตรและร่วมบริจาคเงินสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
มอบเกียรติบัตรและร่วมบริจาคเงินสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
กีฬาสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กีฬาสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Q.C. Sports day 2019
Q.C. Sports day 2019 "บ้านรวมรักเกม"
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๕๖๒
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๕๖๒