การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2563
 

2020-07-29 16:46:04

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อ
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึก..
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง (กลุ่มที่ 3 )โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563
 

2020-07-29 16:39:59

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อ
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง (กลุ่มที่ 3 )โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร..
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

2020-07-24 14:48:44

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อ
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา..
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง (กลุ่มที่ 1  และ กลุ่มที่ 2 )โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563
 

2020-07-21 12:27:07

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อ
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง (กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 )โรงเรียน..
เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์
 

2020-07-02 08:51:56

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อ
เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์..
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓
 

2020-05-06 12:42:40

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อ
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓..