กิจกรรมDTK. ENGLISH CAMP
กิจกรรมDTK. ENGLISH CAMP
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา ๒๕๖๑
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา ๒๕๖๑
พระอาจารย์ธัม์มทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก แสดงธัมม์นำฝึกจิต และบริจาคแท้งค์น้ำเย็น เครื่องกรองน้ำพร้อมถัง น้ำอิชิตัน บริจาคเงินสร้างโดมอเนกประสงค์ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
พระอาจารย์ธัม์มทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก แสดงธัมม์นำฝึกจิต และบริจาค
 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑
 วันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑