กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ๕ ธันวาคม  ๒๕๖๒
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๒
ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒
งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนเพื่อก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์
งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนเพื่อก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์
กีฬาสีภายใน
กีฬาสีภายใน " ด่านในเกม 2562 "