งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนเพื่อก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์
งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนเพื่อก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์
กีฬาสีภายใน
กีฬาสีภายใน " ด่านในเกม 2562 "
แข่งขันทักษะวิชาการ
แข่งขันทักษะวิชาการ " เปิดบ้าน ด่านทับตะโกฯ ๖๒ "
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๒
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีห
พิธีถวายสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐
พิธีถวายสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒