กิจกรรมสัปดาห์ห้องงสมุด ปีการศึกษา ๒๕๖๑
กิจกรรมสัปดาห์ห้องงสมุด ปีการศึกษา ๒๕๖๑ "พระบารมีเกริกฟ้า ปกเกล้าชาวประชา มหาวชิ
พระอาจารย์ธัม์มทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก แสดงธัมม์นำฝึกจิต และบริจาคแท้งค์น้ำเย็น เครื่องกรองน้ำพร้อมถัง น้ำอิชิตัน บริจาคเงินสร้างโดมอเนกประสงค์ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
พระอาจารย์ธัม์มทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก แสดงธัมม์นำฝึกจิต และบริจาค
 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑
 วันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ ๑๔ ปี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ ๑๔ ปี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันก