16 มกรา วันครู ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ.2561
16 มกรา วันครู ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ.2561
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับม.ปลาย(พสวท.)ร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 6
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับม.ปลาย(พสวท.)ร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งท
การติว O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การติว O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชมรม TO Be Number One ยินดีต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานทั่วประเทศ 160 แห่ง
ชมรม TO Be Number One ยินดีต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานทั่วประเทศ 160 แห่ง
การอบรมการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR ให้กับนักเรียนชั้นม.4
การอบรมการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR ให้กับนักเรียนชั้นม.4
ตลาดนัดอาชีพ ปีการศึกษา 2560
ตลาดนัดอาชีพ ปีการศึกษา 2560