บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู
บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู
พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนายุวกชาดไทย
พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนายุวกชาดไทย
ตรวจปัสสาวะนักเรียนชาย ระดับชั้น ม.4
ตรวจปัสสาวะนักเรียนชาย ระดับชั้น ม.4
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559
การแข่งขันเซปักตะกร้อ ดอกพิกุลบานคัพ ครั้งที่ 4
การแข่งขันเซปักตะกร้อ ดอกพิกุลบานคัพ ครั้งที่ 4
มอบของขวัญให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559
มอบของขวัญให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559