บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู
 

2016-02-05 05:42:49

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู..
พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนายุวกชาดไทย
 

2016-01-27 11:49:12

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนายุวกชาดไทย..
ตรวจปัสสาวะนักเรียนชาย ระดับชั้น ม.4
 

2016-01-14 11:51:19

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
ตรวจปัสสาวะนักเรียนชาย ระดับชั้น ม.4..
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559
 

2016-01-13 17:07:48

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559..
การแข่งขันเซปักตะกร้อ ดอกพิกุลบานคัพ ครั้งที่ 4
 

2016-01-13 16:32:46

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
การแข่งขันเซปักตะกร้อ ดอกพิกุลบานคัพ ครั้งที่ 4..
มอบของขวัญให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559
 

2016-01-13 16:18:19

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
มอบของขวัญให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559..