กิจกรรมค่ายสภานักเรียน จังหวัดราชบุรี
กิจกรรมค่ายสภานักเรียน จังหวัดราชบุรี
โครงการโรงเรียนโพหัก
โครงการโรงเรียนโพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" วัยใส มหาวิทยาลัยคริสเตียนร่วมใ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยท่านเจ้าคุณพระมหาสิทธิการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยท่านเจ้าคุณพระมหาสิทธิการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยท่านเจ้าคุณพระมหาสิทธิการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยท่านเจ้าคุณพระมหาสิทธิการ
งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปร
กิจกรรมเรียนรู้สร้างโรงเรียนสุจริต
กิจกรรมเรียนรู้สร้างโรงเรียนสุจริต