การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ฉบับที่ ๓
 

2021-01-05 11:53:03

โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์รา
การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร..
แจกเจลล้างมืออนามัย ธันวาคม ๒๕๖๓
 

2020-12-21 00:15:35

โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์รา
แจกเจลล้างมืออนามัย ธันวาคม ๒๕๖๓..
ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 

2020-12-10 09:39:14

โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์รา
ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ..
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
 

2020-12-05 20:52:22

โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์รา
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓..
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 

2020-12-05 18:36:13

โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์รา
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม..
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ สุรพล พรชัย เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”
 

2020-11-01 23:21:28

โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์รา
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ สุรพล พรชัย เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยก..