พิธีมอบประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา แก่นักธรรมชั้นตรี โท เอก
พิธีมอบประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา แก่นักธรรมชั้นตรี โท เอก
ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราฎษร์อุปถัมภ์” ภาคเรียนที่ ๒  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราฎษร์อุปถัมภ์” ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปี
 พิธีมอบเกียรติบัตรมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ ๖๙
พิธีมอบเกียรติบัตรมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ ๖๙
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2562
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2562