งานวันเด็กประจำปี ๒๕๖๓
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓
 

2019-12-28 19:10:32

โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์รา
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓..
กิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพ
 

2019-12-28 17:15:29

โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์รา
กิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพ..
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๖๒
 

2019-12-28 14:40:54

โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์รา
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๖๒..
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
 

2019-12-10 14:56:39

โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์รา
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระ..
การแข่งขันกีฬาสีภายใน P.W.S. GAME
 

2019-12-09 19:22:48

โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์รา
การแข่งขันกีฬาสีภายใน P.W.S. GAME..