งานวันเด็กประจำปี ๒๕๖๓
งานวันเด็กประจำปี ๒๕๖๓
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓
กิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพ
กิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพ
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๖๒
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๖๒
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด
การแข่งขันกีฬาสีภายใน P.W.S. GAME
การแข่งขันกีฬาสีภายใน P.W.S. GAME