กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ปีที่ ๖
กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ปีที่ ๖
กิจกรรม ทำบุญ ตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๑
กิจกรรม ทำบุญ ตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๑
วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปีธงชาติไทย
วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปีธงชาติไทย
งานเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๐ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
งานเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๐ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
งานเกษียณอายุราชการ 2560 คราอยู่ด้วยใจรัก คราจากยังห่วงใย หน้าที่นั้นหมดไป แต่หัวใจยังเหมือนเดิม
งานเกษียณอายุราชการ 2560 คราอยู่ด้วยใจรัก คราจากยังห่วงใย หน้าที่นั้นหมดไป แต่หัวใ
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา