พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก
ค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ  ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ณ วัดเนกขัมมาราม
ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ณ วัดเนกขัมมาราม