รับการทวนตรวจ โครงการส่งเสริมโรงเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม ระดับ Smart CSR
รับการทวนตรวจ โครงการส่งเสริมโรงเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่ว
บันทึกข้อตกลงคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนเนกขัมวิทยา
บันทึกข้อตกลงคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนเนกขัมวิทยา
ค่ายยุวชนคุณธรรม
ค่ายยุวชนคุณธรรม
กิจกรรมวันอาเซียน
กิจกรรมวันอาเซียน
 พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ
กิจกรรมวันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  10
กิจกรรมวันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10