๕ ธันวา มหาราช
๕ ธันวา มหาราช
พิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษาและนักเรียนรางวัลพระราชทาน
พิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษาและนักเรียนรางวัลพระราชทาน
พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก
พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก
พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
รับพระราชทานรางวัลสถานศึกษาและนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
รับพระราชทานรางวัลสถานศึกษาและนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
กิจกรรมโครงการเยาวชนป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  ของกระทรางการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กิจกรรมโครงการเยาวชนป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของกระทรางการพัฒนาสังคมแล