วันเปิดบ้าน ส.ธ.จ. วัน สอร.มัธยมศึกษาอำเภอดำเนินสะดวก ครั้งที่ 20 ฯ
วันเปิดบ้าน ส.ธ.จ. วัน สอร.มัธยมศึกษาอำเภอดำเนินสะดวก ครั้งที่ 20 ฯ
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2560
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2560
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการคนดีมีคุณธรรม
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการคนดีมีคุณธรรม
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนแกนนำ ศอ.ปส.ย.จังหวัดราชบุรี
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนแกนนำ ศอ.ปส.ย.จังหวัดราชบุรี
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน แข่งขันศิปหัตกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน แข่งขันศิปหัตกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
พิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2016
พิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2016