กิจกรรมน้องส่งพี่ไมตรีสัมพันธ์
กิจกรรมน้องส่งพี่ไมตรีสัมพันธ์
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วัดเขาช่องพราน
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วัดเขาช่องพราน
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
กิจกรรมผู้ปกครองเยี่ยมชั้นเรียน
กิจกรรมผู้ปกครองเยี่ยมชั้นเรียน
การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)
การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)