โรงเรียนท่ามะขามวิทยา ต้อนรับ ผู้อำนวยการ อภิเชษฐ์ เกตุกร
 

2015-12-17 14:14:06

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา
โรงเรียนท่ามะขามวิทยา ต้อนรับ ผู้อำนวยการ อภิเชษฐ์ เกตุกร ..
เข้าค่ายกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ.ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ วันที่13-15 สิงหาคม 2558
 

2015-08-17 13:46:24

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา
เข้าค่ายกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ.ค่ายลูกเ..
อบรมโครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกีฬาบริดจ์
 

2015-07-27 10:04:23

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา
อบรมโครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกีฬาบริดจ์..
ไปส่งรองฯ สังคม รุ่งเรือง ไปเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อมะกรูด
 

2015-07-13 13:37:01

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา
ไปส่งรองฯ สังคม รุ่งเรือง ไปเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อมะ..
ประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
 

2015-07-13 13:17:09

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา
ประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม..
ร่วมรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก
 

2015-06-30 14:46:28

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา
ร่วมรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก..