โรงเรียนท่ามะขามวิทยา ต้อนรับ ผู้อำนวยการ อภิเชษฐ์ เกตุกร
โรงเรียนท่ามะขามวิทยา ต้อนรับ ผู้อำนวยการ อภิเชษฐ์ เกตุกร
เข้าค่ายกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ.ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ วันที่13-15 สิงหาคม 2558
เข้าค่ายกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ.ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกี
อบรมโครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกีฬาบริดจ์
อบรมโครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกีฬาบริดจ์
ไปส่งรองฯ สังคม รุ่งเรือง ไปเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อมะกรูด
ไปส่งรองฯ สังคม รุ่งเรือง ไปเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อมะกรูด
ประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ร่วมรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก
ร่วมรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก