งานวันคริสต์มาสโรงเรียนหนองโพวิทยา
งานวันคริสต์มาสโรงเรียนหนองโพวิทยา
การมอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
การมอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
ไหว้ครูประจำปี 2560
ไหว้ครูประจำปี 2560
การเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนหนองโพวิทยา
การเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนหนองโพวิทยา
มอบตัวนักเรียนรอบสอง (นักกีฬาฟุตบอล)
มอบตัวนักเรียนรอบสอง (นักกีฬาฟุตบอล)
มอบตัวนักเรียนวันแรกของ ชั้น ม.1 และม.4 โรงเรียนหนองโพวิทยา
มอบตัวนักเรียนวันแรกของ ชั้น ม.1 และม.4 โรงเรียนหนองโพวิทยา