นายกรัฐมนตรีเยือนโรงเรียนหนองโพวิทยา
 

2019-11-13 15:35:39

โรงเรียนหนองโพวิทยา
นายกรัฐมนตรีเยือนโรงเรียนหนองโพวิทยา..
พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช
 

2019-11-07 18:52:10

โรงเรียนหนองโพวิทยา
พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช..
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
 

2019-11-07 18:48:08

โรงเรียนหนองโพวิทยา
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย..
นักเรียนโรงเรียนหนองโพวิทยารับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากมูลนิธิพระบารมีปกเกล้า ในพระบรมราชูปถัมภ์
 

2019-11-07 18:41:57

โรงเรียนหนองโพวิทยา
นักเรียนโรงเรียนหนองโพวิทยารับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖..
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 

2019-11-07 18:27:31

โรงเรียนหนองโพวิทยา
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุล..
ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ม.ปลาย
 

2019-11-07 17:40:18

โรงเรียนหนองโพวิทยา
ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ม.ปลาย..