พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนเบญจมราชูทิศฯ ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙
โรงเรียนเบญจมราชูทิศฯ ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558
การประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558
การประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558
ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี ใต้ร่มพระบารมี
ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี ใต้ร่มพระบารมี
กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า