ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพองค์กร(SWOT)

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพองค์กร(SWOT)

ด้วยกลุ่มบริหารงบประมาณ และงานแผนงาน นำโดยท่านผู้อำนวยการจรัญ สุขเสรี และรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำปรับปรุงและพัฒนาจุดแข็ง - จุ..

เปิดอ่าน : 441 ครั้ง เขียนวันที่ : 2020-12-29 20:47:55

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนออนไลน์ “การพัฒนาสื่อ e-Learning ด้วยโปรแกรม MOODLE โรงเรียนราชโบรืกานุเคราะห์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนออนไลน์ “การพัฒนาสื่อ e-Learning ด้วยโปรแกรม MOODLE โรงเรียนราชโบรืกานุเคราะห์

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จัดโครงการอบรมพัฒนาครูในการศึกษายุค Covid-19 ทำให้คุณครูและนักเรียนต้องป..

เปิดอ่าน : 625 ครั้ง เขียนวันที่ : 2020-11-30 12:53:59

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ดำเนินงานการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตามแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อกำหนดให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่..

เปิดอ่าน : 316 ครั้ง เขียนวันที่ : 2020-11-29 23:26:50

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ครั้งที่ 4/2563

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ครั้งที่ 4/2563

 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 1 อาคาร 2 โรงเรียน..

เปิดอ่าน : 223 ครั้ง เขียนวันที่ : 2020-11-23 12:46:22

อ่านทั้งหมด