"มุทิตาราตรี อัญมณีแห่งโพธา"

เปิดอ่าน : 81 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-10-09 17:52:13

VTR เกษียณบูชาครู

..

เปิดอ่าน : 219 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-09-19 12:01:03

เกษียณบูชาครู

..

เปิดอ่าน : 298 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-09-14 12:55:56

พิธิเปิดการสถาปนานายกสโมสรอินเตอร์แทคร์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

20 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำการแสดง ชุด ร้อยเอ็ดเพชรงาม ไปแสดงในพิธิเปิดการสถาปนานา

เปิดอ่าน : 477 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-08-21 14:10:17

อ่านทั้งหมด