ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์และศึกษาแหล่งเรียนรู้

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์และศึกษาแหล่งเรียนรู้

                       ท่านผู้อำนวยการขวัญใจ  โพธิ์ทองนาค และคณะครูโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม                        ศึกษาดูงาน 

เปิดอ่าน : 80 ครั้ง เขียนวันที่ : 2020-11-19 21:31:47

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ได้จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563  นำโดย ดร.ขวัญใจ  โพธิ์ทองนาค ผู้อำนวยการโร..

เปิดอ่าน : 123 ครั้ง เขียนวันที่ : 2020-09-09 09:34:17

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ดร.ขวัญใจ โพธิ์ทองนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม

เปิดอ่าน : 216 ครั้ง เขียนวันที่ : 2020-08-22 11:15:25

เชิญร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ สุรินทร์  อังกุรวิโรจน์ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการหนองปลาหมอพิทยาคม

เชิญร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ สุรินทร์ อังกุรวิโรจน์ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการหนองปลาหมอพิทยาคม

เชิญร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ สุรินทร์  อังกุรวิโรจน์ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการหนองปลาหมอพิทยาคม ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมหอมมะลิ..

เปิดอ่าน : 2005 ครั้ง เขียนวันที่ : 2016-01-07 10:33:42

อ่านทั้งหมด