แสดงความยินดีแด่ ท่านสนิท แย้มเกษร ในโอกาสดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แสดงความยินดีแด่ ท่านสนิท แย้มเกษร ในโอกาสดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 17.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักง..

เปิดอ่าน : 115 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-03-23 20:05:24

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2562

วันที่ 20

เปิดอ่าน : 100 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-03-20 15:47:53

พิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสาวสายใจ  บริสุทธิ์  อดีตศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

พิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสาวสายใจ บริสุทธิ์ อดีตศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

วันที่ 19

เปิดอ่าน : 164 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-03-20 10:34:08

การประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2562

การประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2562

วันนี้ (18 มีนาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนัก..

เปิดอ่าน : 157 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-03-18 18:02:37

อ่านทั้งหมด