ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม (ระดับประเทศ)

ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม (ระดับประเทศ)

วันที่ 23  พฤษภาคม  2562  นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมเป็นเกียร..

เปิดอ่าน : 35 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-05-23 16:57:07

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

เปิดอ่าน : 45 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-05-22 13:55:25

การอบรม

การอบรม "โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ประจำปี พ.ศ.2562 รุ่นที่ 3 หลักสูตร “บริหารการเงินแบบสมดุลคุณทำได้ ด้วยหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง” สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันนี้  (22

เปิดอ่าน : 67 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-05-22 10:28:30

ผอ.สพม.8 ประเมินผู้บริหารโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

ผอ.สพม.8 ประเมินผู้บริหารโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนัก..

เปิดอ่าน : 89 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-05-21 17:13:29

อ่านทั้งหมด