ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2562 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2562 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

วันที่ 28 มิถุนายน  2563  นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้..

เปิดอ่าน : 111 ครั้ง เขียนวันที่ : 2020-06-29 10:10:49

โครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษา/ครูแนะแนว สู่ความเป็นมืออาชีพในศตวรรษที่ 21

โครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษา/ครูแนะแนว สู่ความเป็นมืออาชีพในศตวรรษที่ 21

วันที่ 25

เปิดอ่าน : 88 ครั้ง เขียนวันที่ : 2020-06-29 10:00:51

ประกาศสมัครสอบ

ประกาศสมัครสอบ

เปิดอ่าน : 270 ครั้ง เขียนวันที่ : 2020-06-29 09:14:15

 ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 8/2563

ประชุมทีมบริหาร สพม.8 ครั้งที่ 8/2563

วันนี้ (24 มิถุนายน  2563) เวลา 14.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อ..

เปิดอ่าน : 125 ครั้ง เขียนวันที่ : 2020-06-24 16:36:36

อ่านทั้งหมด