งานเกษียณอายุราชการ ปี62

งานเกษียณอายุราชการ ปี62

คุณครูสุภาพ จิตรปลื้ม,จ.ส.อ.มงคล มาระเนตร์,นาย สมทรัพย์ พงษ์คเชนทร์ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562..

เปิดอ่าน : 111 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-09-15 21:06:02

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประดับเครื่องหมายแถบ 3 สีของลูกเสือวิสามัญ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประดับเครื่องหมายแถบ 3 สีของลูกเสือวิสามัญ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประดับเครื่องหมายแถบ 3 สีของลูกเสือวิสามัญ..

เปิดอ่าน : 117 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-09-11 11:45:10

อบรมวินัย 62

อบรมวินัย 62

การฝึกอบรมวินัย คุณธรรม จิตอาสา..

เปิดอ่าน : 179 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-08-28 19:26:34

โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่งให้ความรู้โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรีย..

เปิดอ่าน : 148 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-08-21 20:11:16

อ่านทั้งหมด