ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า

ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์..

เปิดอ่าน : 29 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-08-19 20:31:29

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์61

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และ “กิจกรรมฐานการเรียนรู้บูรณาการทุกกลุ่มสาระ พัฒนาทักษะชีวิต”..

เปิดอ่าน : 20 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-08-19 20:31:01

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๒๕๖๑

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๒๕๖๑..

เปิดอ่าน : 59 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-08-10 15:15:39

โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ

โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบจังหวัดราชบุรี..

เปิดอ่าน : 113 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-08-09 22:54:10

อ่านทั้งหมด