พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม นำโดยนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพร..

เปิดอ่าน : 362 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-10-23 14:15:56

กิจกรรมสวนมนต์โดยชมรมส่งเสริมศีลธรรมกาญจนบุรี

กิจกรรมสวนมนต์โดยชมรมส่งเสริมศีลธรรมกาญจนบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560  ชมรมส่งเสริมศีลธรรมกาญจนบุรี นำโดยคุณครูวิไลวรรณ  บ่อวารี ,คุณครู บุญรอด  กระต่าย และนาง อรสา ศรีวสุธา ได้จัดกิจกรรมสวนมนต์เพื่อน้อมถวายเป็น..

เปิดอ่าน : 235 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-09-04 09:42:45

ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Camp)

ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Camp)

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ดำเนินการจัดกิจกรรม “ค่ายสิ่งแวดล้อม (Environment Camp)” ประจำปี 2560  เพื่อสร้างความตระหนัก..

เปิดอ่าน : 190 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-09-04 09:30:26

นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตเมืองสิงห์

นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตเมืองสิงห์

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตเมืองสิงห์ นำโดย ดร.ณรินทร์  ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะ..

เปิดอ่าน : 131 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-08-28 20:34:36

อ่านทั้งหมด