เอื้องผึ้งเกมส์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เอื้องผึ้งเกมส์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้กิจกรรมกีฬาสีภายใน เอื้องผึ้งเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ. สนามกีฬาเทศบาล ตำบลวังกะ..

เปิดอ่าน : 28 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-01-17 16:11:03

กิจกรรม Christmas day

กิจกรรม Christmas day

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม Christmas day วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เปิดอ่าน : 29 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-01-17 16:10:01

สอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

สอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑..

เปิดอ่าน : 75 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-12-21 13:56:36

โครงการยุติความรุ่นแรงต่อเด็ก

โครงการยุติความรุ่นแรงต่อเด็ก

เวทีสะท้อนความคิดของเด็กและเยาวชน "โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก" วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศ ร่วมกับโรงเรียนอุดมิสิทธิศึกษา..

เปิดอ่าน : 73 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-12-21 13:55:40

อ่านทั้งหมด