วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช

คณะครูและบุคลากรทางโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมทำพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย..

เปิดอ่าน : 81 ครั้ง เขียนวันที่ : 2020-10-30 11:44:28

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรี..

เปิดอ่าน : 55 ครั้ง เขียนวันที่ : 2020-10-30 11:42:16

ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม

ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม

เปิดอ่าน : 92 ครั้ง เขียนวันที่ : 2020-10-28 11:43:46

นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้รับรางวัลทั้งระดับภูมิภาค และระดับประเทศครงการบอกรักแม่

นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้รับรางวัลทั้งระดับภูมิภาค และระดับประเทศครงการบอกรักแม่ "เขียนเรียงความเทิดพระคุณแม่"

เปิดอ่าน : 61 ครั้ง เขียนวันที่ : 2020-10-28 11:34:53

อ่านทั้งหมด