เอื้องผึ้งเกมส์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เอื้องผึ้งเกมส์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้กิจกรรมกีฬาสีภายใน เอื้องผึ้งเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ. สนามกีฬาเทศบาล ตำบลวังกะ..

เปิดอ่าน : 33 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-01-17 16:11:03

กิจกรรม Christmas day

กิจกรรม Christmas day

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม Christmas day วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เปิดอ่าน : 31 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-01-17 16:10:01

สอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

สอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑..

เปิดอ่าน : 77 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-12-21 13:56:36

โครงการยุติความรุ่นแรงต่อเด็ก

โครงการยุติความรุ่นแรงต่อเด็ก

เวทีสะท้อนความคิดของเด็กและเยาวชน "โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก" วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศ ร่วมกับโรงเรียนอุดมิสิทธิศึกษา..

เปิดอ่าน : 75 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-12-21 13:55:40

ค่ายวิชาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์

ค่ายวิชาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์

ค่ายวิชาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์พิชิต O-NET วันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา..

เปิดอ่าน : 70 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-12-21 13:55:06

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถาน จากกลุ่มนิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เปิดอ่าน : 67 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-12-21 13:54:32

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๔  ๒๕๖๑

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๔ ๒๕๖๑

นายเจริญ พรหมมา ผู้ท่านอำนวยโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้ร่วมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรันตรี..

เปิดอ่าน : 60 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-12-21 13:53:56

ประชุมครูและบุคลากรทางศึกษา

ประชุมครูและบุคลากรทางศึกษา

ครูและบุคลการทางการศึกษา นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมประชุม วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เปิดอ่าน : 61 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-12-21 13:53:14

เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

โครงการอบรมมให้ความรู้เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลวังกะ..

เปิดอ่าน : 49 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-12-21 13:52:07

พิธีถวายราชสดุดี

พิธีถวายราชสดุดี

คณะผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเนตรนารี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน วันวชิราวุธ ปี ๒๕๖๑..

เปิดอ่าน : 160 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-11-26 18:44:56

ประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย

ประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย

คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ดำเนินการประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องเรียนรวมรันตี..

เปิดอ่าน : 148 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-11-26 18:44:17

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนพฤศิกายน นำโดย นายเจริญ พรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบของขวัญให้กับบุคลากรที่เกิดในเดือนตุลาคม 2561 และร่วมแสดงความยิน..

เปิดอ่าน : 129 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-11-26 18:43:41

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครู

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครู

คณะครูและบุคลการได้ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์..

เปิดอ่าน : 249 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-10-27 12:22:28

ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ได้ร่วมเข้าประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ และแผนปฎิบัติราชการ ประจำป..

เปิดอ่าน : 190 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-10-27 12:21:17

ประชุมผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา..

เปิดอ่าน : 228 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-09-27 08:45:41

อ่านทั้งหมด