พิธีมอบเกียรติบัตรละครประวัติศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในการแ..

เปิดอ่าน : 69 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-09-06 22:03:44

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าแข่งขันทางคณิตศาสตร์ วันที่ี ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖..

เปิดอ่าน : 78 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-09-06 22:02:54

ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชุมครูและบุคลาการทางการศึกษาครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๕ กันยาย พ.ศ.๒๕๖๑..

เปิดอ่าน : 95 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-09-06 22:02:03

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

กิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ.หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา..

เปิดอ่าน : 61 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-09-06 22:01:24

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต

กิจกรรมการเข้าค่ายส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียนศตวรรษที่ี ๒๑ วันที่ี ๑-๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา..

เปิดอ่าน : 52 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-09-06 22:00:44

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนอรัญประเทศ มาศึกษาดูงาน วันที่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เปิดอ่าน : 55 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-09-06 21:59:54

ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัด

เจ้าหน้าที่สารธาณสุขอำเภอสังขละ ได้มาให้ความรู้ในเรื่องโรคหัด ให้กับนักเรียน และนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เปิดอ่าน : 114 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-08-28 09:39:03

คณะศึกษาดูงาน จังหวัดอ่างทอง

คณะศึกษาดูงาน จากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดอ่างทอง วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เปิดอ่าน : 93 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-08-22 20:47:10

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนสิงหาคม

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุมและมอบของขวัญให้กับคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิด ณ.ห้องประชุมรันตี วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เปิดอ่าน : 104 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-08-22 20:45:11

การแข่งขันกีฬาโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนเข้า การแข่งขันกีฬาโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีประเภทกีฬาฟุตซอลชาย รุ่น..

เปิดอ่าน : 96 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-08-22 20:44:32

พิธีวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ

คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม..

เปิดอ่าน : 97 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-08-22 20:43:41

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดยท่าน ผอ.เจริญ พรหมมา ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๐ สิงหาค..

เปิดอ่าน : 138 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-08-13 17:09:07

พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด

นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียนที่ได้เข้าแข่งขันชนะเลิศ ในงานกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด วันทีี่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เปิดอ่าน : 119 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-08-13 17:08:17

พิธีมอบเกียรติบัตร

นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ำได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย "วันรพี" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วัันที่ี ๗ ส..

เปิดอ่าน : 106 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-08-13 17:07:32

พิธีการมอบเกียรติบัตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่เข้าแข่งขัน กิจกรรมตลาดอาชีพ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เปิดอ่าน : 101 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-08-13 17:06:49

อ่านทั้งหมด