ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้จัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ พฤษาภาคม ๒๕๖๒..

เปิดอ่าน : 87 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-05-10 14:12:47

พิธีสวดพระพุทธมนต์

พิธีสวดพระพุทธมนต์

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ เนื่องจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ.วัดศรีสุวรรณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒..

เปิดอ่าน : 74 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-05-10 14:11:43

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

กิจกรรมปฐิมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒..

เปิดอ่าน : 92 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-05-10 14:10:53

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้ร่วมเข้าพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๖ พฤษภ..

เปิดอ่าน : 71 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-05-10 14:10:03

ประชุมครูประเดือนพฤษภาคม 2562

ประชุมครูประเดือนพฤษภาคม 2562

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เปิดอ่าน : 73 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-05-10 14:09:19

แสดงความยินดีให้กับครูที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา

แสดงความยินดีให้กับครูที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวย ร่วมแสดงยินดีให้กับคุณครูที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา วันที่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๒..

เปิดอ่าน : 81 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-05-10 14:08:29

รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ ๑ และ ๔

รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ ๑ และ ๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้ รับรายตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธมยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒..

เปิดอ่าน : 68 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-05-10 14:07:26

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒..

เปิดอ่าน : 107 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-04-06 10:37:36

คณะศึกษาดูงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

คณะศึกษาดูงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒..

เปิดอ่าน : 100 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-04-06 10:36:47

สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาในระดับชั้นม.๑และ๔

สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาในระดับชั้นม.๑และ๔

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ มีันาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เปิดอ่าน : 140 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-04-06 10:36:01

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓และชั่้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เปิดอ่าน : 90 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-04-06 10:35:03

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

คณะครูและุบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้า..

เปิดอ่าน : 93 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-04-06 10:34:22

ร่วมงานบรรพชาอุปสมบท หลวงพี่ชนกันต์

ร่วมงานบรรพชาอุปสมบท หลวงพี่ชนกันต์

คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมงานบรรพชาอุปสมบท หลวงพี่ชนกันต์ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ แพกลางน้ำ หมู่บ้านกองม่องทะ อำเภอสังขละบุรี..

เปิดอ่าน : 107 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-03-25 08:47:32

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ- เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือสมพล..

เปิดอ่าน : 169 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-03-12 17:41:38

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.๒

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.๒

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.๒ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา..

เปิดอ่าน : 169 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-03-12 17:40:28

อ่านทั้งหมด