กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ- เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือสมพล..

เปิดอ่าน : 60 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-03-12 17:41:38

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.๒

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.๒

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.๒ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา..

เปิดอ่าน : 71 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-03-12 17:40:28

ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2

ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2

กิจกรรมค่ายฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "พัฒนาคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ผูเรียน" ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๒..

เปิดอ่าน : 67 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-03-12 17:39:07

ปัจฉิมนิเทศ

ปัจฉิมนิเทศ

พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธมยมศึกษาปีที่ ๓และ ๖ โรงเรียนอุดมสิทธิ์ศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เปิดอ่าน : 63 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-03-12 17:37:27

กิจกรรมร่วมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย

กิจกรรมร่วมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย ไปใช้สิทธิ์เลือก ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เปิดอ่าน : 54 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-03-12 17:35:37

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเข่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี..

เปิดอ่าน : 80 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-03-01 12:20:56

พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล UDS CUP 2019

พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล UDS CUP 2019

พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล UDS CUP 2019นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน และพร้อมการมอบเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอลประเภทเยาวชนและประชาชน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ.สน..

เปิดอ่าน : 75 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-03-01 12:20:21

สอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้กำหนดให้มีการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์-๑ มีนาคม ๒๕๖๒..

เปิดอ่าน : 78 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-03-01 12:19:31

ค่ายเข้าลูกเสือเนตรนารี ม.1

ค่ายเข้าลูกเสือเนตรนารี ม.1

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ .โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒..

เปิดอ่าน : 89 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-02-20 14:57:03

ร่วมแสดงความยินดีให้กับครูธงชัย สังขวิภาส

ร่วมแสดงความยินดีให้กับครูธงชัย สังขวิภาส

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวย ร่วมแสดงความยินดีให้ักับ ครูธงชัย สังขวิภาส สู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน..

เปิดอ่าน : 90 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-02-20 14:56:16

UDOMSIT CUP 2019

UDOMSIT CUP 2019

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกับชมรมศิษย์เก่า ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลการกุศล UDOMSIT CUP 2019 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี วันที่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562..

เปิดอ่าน : 79 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-02-20 14:54:20

UDS Open House 61

UDS Open House 61

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะนักเรียน นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านวิชาการ อุดมสิทธิ UDS Openhouse ๖๑ วันทีี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑..

เปิดอ่าน : 113 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-02-14 10:46:30

อบรมการผลิตสื่อฯ

อบรมการผลิตสื่อฯ

โครงการอบรมการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารหนังสั้นของกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ 7-8 ก.พ. 2562 ณ บ้านแม่น้ำ อำเภอสังขละบุรี..

เปิดอ่าน : 84 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-02-14 10:45:24

แนะแนวสัญจรปีการศึกษา ๒๕๖๒

แนะแนวสัญจรปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมแนะแนวสัญจรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒..

เปิดอ่าน : 86 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-02-14 10:44:36

คณะศึกษาดูงานโรงเรียนคลองพลูวิทยา

คณะศึกษาดูงานโรงเรียนคลองพลูวิทยา

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนคลองพลูวิทยา วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เปิดอ่าน : 96 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-02-14 10:43:53

อ่านทั้งหมด