การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ กรฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เปิดอ่าน : 34 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-07-16 17:49:06

การร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เปิดอ่าน : 31 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-07-16 17:48:11

นิเทศติดตามโครงการส่งเสริมการติดตาม

คณะกรรมการนิเทศติดตามโครงการส่งเสริมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สหวิทยาเขตแควน้อย วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑..

เปิดอ่าน : 36 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-07-16 17:47:21

ศึกษาดูงาน จากโรงเรียนกะเปอร์วิทยา

คณะครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา ศึกษาดูงาน วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑..

เปิดอ่าน : 1047 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-07-03 16:57:29

พิธีสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

คณะผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑..

เปิดอ่าน : 1034 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-07-03 16:56:39

กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกิจกรรมเดินขบวนการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑..

เปิดอ่าน : 1034 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-07-03 16:55:31

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑..

เปิดอ่าน : 53 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-07-03 16:39:55

กิจกรรมประชุมครูปกครองสัญจร ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสัญจร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วัดศรีสุวรรณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ..

เปิดอ่าน : 82 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-06-23 16:49:48

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ..

เปิดอ่าน : 91 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-06-23 16:48:35

ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2561

ประชุมคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ..

เปิดอ่าน : 62 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-06-23 16:47:29

กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน

กิจกรรมเลือกประธานนักเรียนและสภานักเรียน ปีการศึกษา๒๕๖๑ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ..

เปิดอ่าน : 46 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-06-23 16:46:12

พิธีเข้าประจำกองและประดับอินธนูลูกเสื่อสามัญรุ่นใหญ่

พิธีเข้าประจำกองและประดับอินธนูลูกเสื่อสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ.ห้องประชุมโรงเรียน ..

เปิดอ่าน : 122 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-06-08 07:42:33

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ.วัดศรีสุวรรณ อ.สังขละ..

เปิดอ่าน : 286 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-05-30 17:06:46

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ..

เปิดอ่าน : 181 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-05-30 17:05:15

กิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันวิสาขบูชา

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ..

เปิดอ่าน : 215 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-05-30 17:03:49

อ่านทั้งหมด