กิจกรรมค่ายครอบครัวเข้มแข็ง

กิจกรรมค่ายครอบครัวเข้มแข็ง

นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมค่ายครอบครัวเข้มแข็ง วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องเรียนรวมรันตี ..

เปิดอ่าน : 17 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-06-21 13:22:20

โครงการประชุมผู้ปกครองสัญจร

โครงการประชุมผู้ปกครองสัญจร

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนสัญจร ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านพระเจดีย์สามองค์ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖๐ ..

เปิดอ่าน : 16 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-06-21 13:21:08

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน วันที่ ๗่ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้อประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ..

เปิดอ่าน : 11 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-06-21 13:19:56

 เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน SCQA

เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน SCQA

ยินดีต้อนรับคณะพี่เลี้ยงภาคกลางและภาคตะวันตกเพื่อรับการประเมิน SCQA วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ..

เปิดอ่าน : 12 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-06-21 13:19:00

พิธีมอบเกียรติบัตรประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมความเป็นไทย

พิธีมอบเกียรติบัตรประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมความเป็นไทย

พิธีมอบเกียรติบัตรประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมความเป็นไทย ..

เปิดอ่าน : 49 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-06-02 16:58:14

 การอบรมนวัตกรรมและวัฒนธรรมการวิจัย

การอบรมนวัตกรรมและวัฒนธรรมการวิจัย

การอบรมนวัตกรรมและวัฒนธรรมการวิจัยและการทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ..

เปิดอ่าน : 37 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-06-02 16:57:10

การประเมินห้องสมุดมีชีวิต

การประเมินห้องสมุดมีชีวิต

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน ห้องสมุดมีชีวิตประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องสมุดหลวงพ่ออุุตตมะ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ..

เปิดอ่าน : 46 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-06-02 16:55:45

 มอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมรักการอ่าน

มอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมรักการอ่าน

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ..

เปิดอ่าน : 30 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-06-02 16:51:59

กิจกรรมการอบรมลูกเสือจราจร

กิจกรรมการอบรมลูกเสือจราจร

กิจกรรมการอบรมลูกเสือจราจร วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรันตี ..

เปิดอ่าน : 28 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-06-02 16:51:02

ประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

ประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

ประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษา วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ..

เปิดอ่าน : 30 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-06-02 16:50:14

 ประชุมเพื่อกำหนดหลักสูตรและวิชาชีพลูกเสือ

ประชุมเพื่อกำหนดหลักสูตรและวิชาชีพลูกเสือ

ประชุมเพื่อกำหนดหลักสูตรและวิชาชีพลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรันตี ..

เปิดอ่าน : 26 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-06-02 16:49:16

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๐

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๐

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

เปิดอ่าน : 19 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-06-02 16:48:16

โรงเรียนประชามงคลศึกษาดูงาน

โรงเรียนประชามงคลศึกษาดูงาน

ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนประชามงคล ศึกษาดูงาน วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ..

เปิดอ่าน : 21 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-06-02 16:46:51

ประชุมครูครั้งที่32560

ประชุมครูครั้งที่32560

ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมประชุมครูครั้งที่3/2560 วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ..

เปิดอ่าน : 41 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-06-01 19:13:00

ประชุมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินห้องสมุด

ประชุมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินห้องสมุด

ประชุมคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมรับการประเมินห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องสมุดหลวงพ่ออุตะมะ ..

เปิดอ่าน : 37 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-06-01 19:11:26

อ่านทั้งหมด