กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา ๖๒

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา ๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสาต์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เปิดอ่าน : 29 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-08-21 14:42:27

กิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียน

กิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียน

สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะและโรงเรียนอุดมิสิทธิศึกษาได้ร่วมจกิจกรรมอบรมแกนนำขับเคลื่อนกิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียน วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ. หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา..

เปิดอ่าน : 46 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-08-16 14:49:53

ศีกษาดูงานจากโรงเรียนกุดจิกวิทยา

ศีกษาดูงานจากโรงเรียนกุดจิกวิทยา

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกุดจิกวิทยา วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เปิดอ่าน : 34 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-08-16 14:49:11

นิเทศขับเคลื่อนนโยบาย

นิเทศขับเคลื่อนนโยบาย

การนิเทศการขับเคลื่อนนโยบายโครงการการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษา ๒๕๖๒ ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียนโดยห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู..

เปิดอ่าน : 36 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-08-16 14:48:33

กิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ..

เปิดอ่าน : 36 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-08-16 14:47:55

ประชุมประเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ประชุมประเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เปิดอ่าน : 43 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-08-16 14:47:13

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

งานห้องสมุดได้จัดกิจรรมการแข่งขันประเภทต่าง ๆ เนื่องในวันสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ ๕-๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เปิดอ่าน : 32 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-08-16 14:46:35

อบรมพัฒนาศักยาภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใชั ICT

อบรมพัฒนาศักยาภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใชั ICT

คณะครูและบุลากรทางการศึกษาได้ร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เปิดอ่าน : 27 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-08-16 14:45:57

กิจกรรมวันภาษาไทยปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมวันภาษาไทยปีการศึกษา ๒๕๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เปิดอ่าน : 30 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-08-16 14:45:05

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอย..

เปิดอ่าน : 28 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-08-16 14:44:05

รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2562 ปีที่ 11

รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2562 ปีที่ 11

ครูประภาพร เพชรวุฒิ ได้รับรางวัลตามโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2562 ปีที่ 11 มอบรองเท้านักเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธ..

เปิดอ่าน : 105 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-07-28 11:32:21

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เปิดอ่าน : 86 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-07-28 11:31:42

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่..

เปิดอ่าน : 90 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-07-28 11:30:46

การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียน

การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียน

การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒..

เปิดอ่าน : 76 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-07-28 11:29:52

 อบรมพัฒนาศัักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้ ICT

อบรมพัฒนาศัักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้ ICT

การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้..

เปิดอ่าน : 77 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-07-28 11:28:46

อ่านทั้งหมด