กิจกรรมเปิดบ้าน ท.ว.

กิจกรรมเปิดบ้าน ท.ว.

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2560 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาได้จัดกิจกรรม Open House โดยได้รับเกียรติ ผ.อ. อนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 เป็นประธานในพิธีเ..

เปิดอ่าน : 1538 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-02-28 01:01:57

การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความจงรักภักดี

การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความจงรักภักดี

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาได้ร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความจงรักภักดี ณ ลานเอนกประสงค์ วันที่ 22 พ.ย. 2559 ..

เปิดอ่าน : 1526 ครั้ง เขียนวันที่ : 2016-11-23 09:52:23

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติขึ้น ณ สนามโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โดยมีนายบรรเจิตต์  วงษ์วรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทอ..

เปิดอ่าน : 1569 ครั้ง เขียนวันที่ : 2016-07-03 16:20:26

พิธีมอบแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา

พิธีมอบแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดย ดร.ดรุณี  สายสุทธิชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแร่และหิน จ.ระยอง มอบแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา ให้กับโรงเรียนทองผาภูม..

เปิดอ่าน : 1512 ครั้ง เขียนวันที่ : 2016-05-29 22:58:43

อ่านทั้งหมด