วันยุวเกษตรกรโลก

วันยุวเกษตรกรโลก

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ ร่วมกิจกรรม

เปิดอ่าน : 1427 ครั้ง เขียนวันที่ : 2016-11-28 10:45:44

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

ผู้กำกับลูกเสือได้นำลูกเสือ เนตรนารีสา มัญรุ่นใหญ่ เข้าค่ายลูกเสือ ณ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2559 ..

เปิดอ่าน : 1689 ครั้ง เขียนวันที่ : 2016-01-22 17:09:07

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี และโรงเรียนอุดสิทธิศึกษา

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี และโรงเรียนอุดสิทธิศึกษา

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์จัดโครงการศึกษาดูงาน   นำโดยท่านผู้อำนวยการกรรณิกา  ไผทฉันท์ และคณะครู ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนร่มเก..

เปิดอ่าน : 1519 ครั้ง เขียนวันที่ : 2015-11-16 11:52:08

คณะครูและนักเรียน กราบนมัสการต้อนรับพระอาจารย์พบโชค

คณะครูและนักเรียน กราบนมัสการต้อนรับพระอาจารย์พบโชค

วันที่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และศิษย์เก่ารุ่น ๒  โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ ได้ให้การต้อนรับพระอาจาร์พบโชค  ติส..

เปิดอ่าน : 1728 ครั้ง เขียนวันที่ : 2015-08-24 14:00:21

อ่านทั้งหมด