กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนแคทรายวิทยา

กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนแคทรายวิทยา

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560  โรงเรียนแคทรายวิทยา โดยการนำของ ผอ.ศิริชัย ทองหน้าศาล  ได้จัดให้มีกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ..

เปิดอ่าน : 1370 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-12-12 13:56:13

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

นายศิริชัย ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนแคทรายวิทยา นำคณะครู นักเรียนทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้  ในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ..

เปิดอ่าน : 1335 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-12-06 13:01:58

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนแคทรายวิทยา

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนแคทรายวิทยา

โรงเรียนแคทรายวิทยา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว ระหว่างวันที่  23-25  พฤศจิกายน  2560 ..

เปิดอ่าน : 1364 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-11-28 10:13:32

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560

ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนโรงเรียนแคทรายวิทยาและ ผู้ปกครองร่วมทำพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พิธีสดุดีพระคุณแม่ เ..

เปิดอ่าน : 1231 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-08-11 15:42:06

อ่านทั้งหมด