กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา จัดสร้างโรงอาหารโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา จัดสร้างโรงอาหารโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ..

เปิดอ่าน : 404 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-09-08 13:26:16

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม "การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต" ณ ห้องประชุมภิญญรัตน์ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก..

เปิดอ่าน : 483 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-07-22 08:51:19

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562

เปิดอ่าน : 370 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-06-14 11:46:47

ค่ายเยาวชนคนดี ศรีท่าเรือ

ค่ายเยาวชนคนดี ศรีท่าเรือ

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมได้รับเกียรติ จาก นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ มาเปิดงาน "ค่ายเยาวชนคนดี ศรีท่าเรือ" โครงการโรงเรียนคุณธรรม ส..

เปิดอ่าน : 565 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-12-13 11:35:32

อ่านทั้งหมด