พิธีเปิดบ้านวิชาการ  ( Open House ) เปิดเรือน  เยือน ทรพ. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ “ วิถีไทย  ก้าวไกล  พอเพียง  เคียงคู่ คุณธรรม ล้ำเทคโนโลยี ”

พิธีเปิดบ้านวิชาการ ( Open House ) เปิดเรือน เยือน ทรพ. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ “ วิถีไทย ก้าวไกล พอเพียง เคียงคู่ คุณธรรม ล้ำเทคโนโลยี ”

เปิดอ่าน : 51 ครั้ง เขียนวันที่ : 2020-02-20 14:23:23

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา จัดสร้างโรงอาหารโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา จัดสร้างโรงอาหารโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ..

เปิดอ่าน : 1169 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-09-08 13:26:16

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม "การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต" ณ ห้องประชุมภิญญรัตน์ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก..

เปิดอ่าน : 1005 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-07-22 08:51:19

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562

เปิดอ่าน : 840 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-06-14 11:46:47

อ่านทั้งหมด