ปัจฉิมนิเทศ 2561

ปัจฉิมนิเทศ 2561

12 มีนาคม 2561

เปิดอ่าน : 172 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-03-13 15:22:31

ค่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

ค่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

ค่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  นักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.625-27 กพ.2562..

เปิดอ่าน : 68 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-02-28 16:02:54

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

25-27 กพ. 2562  ณ ค่ายอินทรแคมป์

เปิดอ่าน : 59 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-02-28 15:59:01

Open House 2019

Open House 2019

ศาสตร์พระราชา ก้าวหน้าวิชาการ ก้าวทัน 4.0Open House 2019สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ..

เปิดอ่าน : 147 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-02-15 16:00:29

อ่านทั้งหมด