กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันแม่

เมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   โรงเรียนหนองรีประชานิมิตได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ผู้โดยบริหาร คณะครู คณะกรรมการ..

เปิดอ่าน : 1224 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-08-21 09:30:44

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

วันที่ ๓๐ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ  แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ..

เปิดอ่าน : 1454 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-04-02 09:41:26

ค่ายเยาวชน

ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนุรี  ได้จัดอบรมโครงการโรงเรียนสุจริต  ให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ..

เปิดอ่าน : 1382 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-01-31 10:34:23

กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็ก

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ร่วมกับเทศบาลหนองรี  และหน่วยงานราชการต่างๆ  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กและเยาวชนภายในชุมชนหนองรี ..

เปิดอ่าน : 1410 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-01-17 14:54:57

อ่านทั้งหมด