สอบปลายภาคเรียน

สอบปลายภาคเรียน

                    ๓-๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ..

เปิดอ่าน : 100 ครั้ง เขียนวันที่ : 2020-03-05 20:35:57

การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2562

การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2562

                     27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลางนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ..

เปิดอ่าน : 2386 ครั้ง เขียนวันที่ : 2020-02-27 22:32:24

กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียนคุณธรรม

กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียนคุณธรรม

                     โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมตลาดนัดโรงเรียนคุณธรรมให้กับนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานและนำเสนอโครงงานที่นักเ..

เปิดอ่าน : 185 ครั้ง เขียนวันที่ : 2020-02-27 22:30:25

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบ O-net ชั้น ม.6 ระดับสนามสอบ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบ O-net ชั้น ม.6 ระดับสนามสอบ

                        โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดประชุมกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)  ระดับชั้นมั..

เปิดอ่าน : 65 ครั้ง เขียนวันที่ : 2020-02-27 18:24:35

อ่านทั้งหมด