ราชพฤกษ์เกมส์ 2562

ราชพฤกษ์เกมส์ 2562

                     โรงเรียนบ..

เปิดอ่าน : 154 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-09-07 18:28:33

โครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัย ประจำปี 2562

โครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัย ประจำปี 2562

               27 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดโครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่..

เปิดอ่าน : 162 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-08-28 16:57:51

ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562

ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ..

เปิดอ่าน : 163 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-08-26 17:33:51

กิจกรรมสัปดาห์ SMT

กิจกรรมสัปดาห์ SMT

               16 สิ..

เปิดอ่าน : 164 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-08-16 17:34:02

อ่านทั้งหมด