กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคล

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทำบุญ และความสามัคคีในโรงเรียนลดปริมาณขยะรีไซเคิลที่ต้องนำไปกำจัด และสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการคัดแยกขยะมูลฝอย..

เปิดอ่าน : 79 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-09-04 17:33:49

กีฬาภาในประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม พ.ศ.2561

เปิดอ่าน : 69 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-08-27 09:35:06

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

เปิดอ่าน : 63 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-08-12 13:59:40

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดอ่าน : 72 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-08-12 13:36:05

อ่านทั้งหมด