พิธีไหว้ครู โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครู โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2558

                     โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา โดย นายประทีป หวานชิต ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดพิธีไหว้ครูซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพและระลึกถึงพระคุณขอ..

เปิดอ่าน : 2608 ครั้ง เขียนวันที่ : 2015-06-30 13:14:07

อ่านทั้งหมด