การนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2564

การนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2564

การนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2564 โดย นายชยพล เพชรพิมล และนางณพิชญา เพชรพิมล ศึกษานิเทศ สมพ.8..

เปิดอ่าน : 119 ครั้ง เขียนวันที่ : 2021-02-15 16:53:11

พิธีมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563..

เปิดอ่าน : 101 ครั้ง เขียนวันที่ : 2021-02-15 16:48:54

ไหว้พระประจำโรงเรียนและทำบุญเนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2564

ไหว้พระประจำโรงเรียนและทำบุญเนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2564

เปิดอ่าน : 142 ครั้ง เขียนวันที่ : 2021-02-11 10:51:35

ต้อนรับนายปกรณ์กฤษ หวังกุ่ม เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพมงคลรังษี

ต้อนรับนายปกรณ์กฤษ หวังกุ่ม เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพมงคลรังษี

ต้อนรับนายปกรณ์กฤษ หวังกุ่ม เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพมงคลรังษี..

เปิดอ่าน : 144 ครั้ง เขียนวันที่ : 2021-02-08 13:56:27

อ่านทั้งหมด