การประชุมชี้แจงการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เปิดอ่าน : 53 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-12-14 13:52:22

การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู เทพมงคลรังษี

เปิดอ่าน : 44 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-12-14 13:49:34

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา โดย สพม.8

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา โดย สพม.8

เปิดอ่าน : 60 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-12-12 11:18:29

แสดงผลงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ สพม.8

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางพัชรี จิรจีรังชัย รองผู้อำนวยการ ครูและนักเรียน ร่วมจัดนิทรรศการ..

เปิดอ่าน : 52 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-12-12 11:08:29

อ่านทั้งหมด