วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ..

เปิดอ่าน : 1199 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-06-16 09:32:35

เจ้าหน้าที่ DLIT มาตรวจสอบครุภัณฑ์

เจ้าหน้าที่ DLIT มาตรวจสอบครุภัณฑ์

เจ้าหน้าที่ DLIT มาตรวจสอบครุภัณฑ์

เปิดอ่าน : 1211 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-06-12 20:04:37

พิธีไหว้ครู  ปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ดูภาพทั้งหมดในเว็บไซต์โรงเรียน http://www.sopon.ac.th/sopon/pic2560/05wai_kroo_01_60/index.html ..

เปิดอ่าน : 1598 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-06-22 10:59:15

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยี่การศึกษาทางไกล

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยี่การศึกษาทางไกล

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยี่การศึกษาทางไกล ให้กับบุคลากรของโรงเรียน  โดยวิทยากร  นายเสรี ..

เปิดอ่าน : 1688 ครั้ง เขียนวันที่ : 2016-04-11 15:58:42

อ่านทั้งหมด