วันเกียรติยศ

วันเกียรติยศ

วันเกียรติยศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ..

เปิดอ่าน : 98 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-04-04 11:42:39

โครงการพัฒนาครูบุคลากรโรงเรียนบ้านคาวิทยา

โครงการพัฒนาครูบุคลากรโรงเรียนบ้านคาวิทยา

โครงการพัฒนาครูบุคลากรโรงเรียนบ้านคาวิทยา วันที่ 19-22 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดกระบี่ ตรัง ..

เปิดอ่าน : 113 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-03-23 14:57:28

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ปีที่ ๖

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ปีที่ ๖

เปิดอ่าน : 174 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-03-05 15:17:42

โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว

โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว

เปิดอ่าน : 146 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-02-19 15:25:05

อ่านทั้งหมด