บ้านคาเกมส์

บ้านคาเกมส์

โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย9 อำเภอบ้านคา จัดกิจกรรม " บ้านคาเกมส์" ในที่ 15-19 มกราคม 2561 ณ สนามโรงเรียนบ้านคาวิทยา ..

เปิดอ่าน : 21 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-01-22 09:21:58

กิจกรรมวันครู พ.ศ.2561

กิจกรรมวันครู พ.ศ.2561

โรงเรียนบ้านคาวิทยาและกลุ่มเครือข่าย9 อำเภอบ้านคา จัดกิจกรรมวันครู  ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา ..

เปิดอ่าน : 44 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-01-17 09:24:10

นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม Sci-Showร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ราชบุรี)

นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม Sci-Showร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ราชบุรี)

นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม Sci-Showร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ราชบุรี) ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเท..

เปิดอ่าน : 29 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-01-12 10:57:58

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและบำเพ็ญประโยชน์

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและบำเพ็ญประโยชน์ ณ ค่ายวาสดีแคมป์ ในวันที่ 5-7 มกราคม 2561 ..

เปิดอ่าน : 58 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-01-09 12:35:17

อ่านทั้งหมด