โครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย

โครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตยวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561..

เปิดอ่าน : 52 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-07-11 14:54:11

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่นด้วยสันติวิธี จังหวัดราชบุรี

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่นด้วยสันติวิธี จังหวัดราชบุรีในวันทีี่ 21-22 มิถุนายน 2561..

เปิดอ่าน : 36 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-06-28 11:42:54

กิจกรรมโครงการวัยเรียนวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมโครงการวัยเรียนวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยงสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดราชบุรีในวันที่ 20 มิถ..

เปิดอ่าน : 32 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-06-28 11:31:36

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรมและพลังงานสะอาด Thailand Green Mech contest 2018"

เปิดอ่าน : 40 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-06-28 11:11:02

อ่านทั้งหมด