​​ ​ ​

​​ ​ ​"ส่งความรู้ถึงบ้าน" นักเรียน​ ในสถานการณโควิด​19​ รอบที่2

เปิดอ่าน : 59 ครั้ง เขียนวันที่ : 2021-01-24 07:46:26

การเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด​19​ ​ ​

การเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด​19​ ​ ​"ส่งความรู้ถึงบ้าน" นักเรียน

เปิดอ่าน : 86 ครั้ง เขียนวันที่ : 2021-01-15 16:32:11

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์  และ  กิจกรรม “ส่งความรู้ถึงบ้าน”

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ และ กิจกรรม “ส่งความรู้ถึงบ้าน”

คณะครูโรงเรียนปากท่อพิทยาคม ร่วมกันจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ให้กับนักเรียนของโรงเรียนปากท่อพิทยาคมทุกระดับชั้น เน..

เปิดอ่าน : 79 ครั้ง เขียนวันที่ : 2021-01-14 18:50:59

ท่านผอ.กลุ่มแผนและนโยบาย​ ผอ.กฤษดา คำอาจ​  มาให้คำแนะนำในการของบประมาณตามนโยบายมัธยมดีสี่มุมเมืองและติดตามและสร้างบ้านพักครู

ท่านผอ.กลุ่มแผนและนโยบาย​ ผอ.กฤษดา คำอาจ​ มาให้คำแนะนำในการของบประมาณตามนโยบายมัธยมดีสี่มุมเมืองและติดตามและสร้างบ้านพักครู

เปิดอ่าน : 64 ครั้ง เขียนวันที่ : 2021-01-13 07:05:27

อ่านทั้งหมด