การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ฉบับที่ ๓

การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ฉบับที่ ๓

เปิดอ่าน : 137 ครั้ง เขียนวันที่ : 2021-01-05 11:53:03

แจกเจลล้างมืออนามัย ธันวาคม ๒๕๖๓

แจกเจลล้างมืออนามัย ธันวาคม ๒๕๖๓

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๖๓ โรงเรียน โพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”

เปิดอ่าน : 86 ครั้ง เขียนวันที่ : 2020-12-21 00:15:35

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

       โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่

เปิดอ่าน : 95 ครั้ง เขียนวันที่ : 2020-12-10 09:39:14

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

    ..

เปิดอ่าน : 101 ครั้ง เขียนวันที่ : 2020-12-05 20:52:22

อ่านทั้งหมด