กิจกรรมค่ายสภานักเรียน จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมค่ายสภานักเรียน จังหวัดราชบุรี

เปิดอ่าน : 67 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-08-31 12:33:16

โครงการโรงเรียนโพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" วัยใส มหาวิทยาลัยคริสเตียนร่วมใจ เสริมสร้างพลานามัยเด็กไทยให้แข็งแรง

โรงเรียนโพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"  และ อาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่ได้จัดโครงการ

เปิดอ่าน : 59 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-08-27 10:47:46

อบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยท่านเจ้าคุณพระมหาสิทธิการ

เปิดอ่าน : 53 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-08-27 10:35:39

อบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยท่านเจ้าคุณพระมหาสิทธิการ

เปิดอ่าน : 41 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-08-27 10:35:04

อ่านทั้งหมด