เปิดบ้าน ( OPEN house ) “ Check in BP 4.0 “

เปิดบ้าน ( OPEN house ) “ Check in BP 4.0 “

เปิดบ้าน 

เปิดอ่าน : 27 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-01-21 11:54:43

กิจกรรมสืบสานประเพณี

กิจกรรมสืบสานประเพณี

กิจกรรมสืบสานประเพณี "ลอยกระทง" โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี "ลอยกระทง" ขึ้นเพื่อให้นักเรียนและครูร่วมกันทำบุญ โดยให้นักเรียนและครูได้ร่วมกันทำกระทงห้อง..

เปิดอ่าน : 125 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-11-22 10:09:58

วันวชิราวุธ

วันวชิราวุธ

       

เปิดอ่าน : 125 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-11-22 09:52:28

ทำบุญโรงเรียน ๗๐ ปี บางแพปฐมพิทยา

ทำบุญโรงเรียน ๗๐ ปี บางแพปฐมพิทยา

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ครูอาวุโส ร่วมกับครูปัจจุบันและบุคลากร สมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันจัดงานทำ..

เปิดอ่าน : 283 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-11-06 10:13:05

อ่านทั้งหมด