พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 24  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  กองลูกเสือโรงเรียนเนกขัมวิทยาได้ทำพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมีนายมณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อ..

เปิดอ่าน : 147 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-11-27 23:38:33

ค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก

ค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก

โรงเรียนเนกขัมวิทยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  จัดโครงการค่ายเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก  เพื่อให้นักเรียนตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ..

เปิดอ่าน : 156 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-11-27 22:26:34

เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ จัดโดยโรงไฟฟ้าราชบุรี  เพื่อเป็นการเ..

เปิดอ่าน : 144 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-11-22 21:28:55

เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ  ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยา เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ..

เปิดอ่าน : 294 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-11-19 21:25:59

อ่านทั้งหมด