15 ธันวาคม 2562 โครงการราชรันแบ่งปันเพื่อการกุศล ครั้งที่ 1 ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี

15 ธันวาคม 2562 โครงการราชรันแบ่งปันเพื่อการกุศล ครั้งที่ 1 ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี

เปิดอ่าน : 122 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-12-16 11:00:16

13 ธันวาคม 2562 โครงการเด็กและเยาวชนไทยหัวใจสะอาด

13 ธันวาคม 2562 โครงการเด็กและเยาวชนไทยหัวใจสะอาด "แกนนำวัยใส รู้ทันภัยการทุจริตคอรัปชั่น"

เปิดอ่าน : 101 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-12-16 10:34:40

13-15 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน รุ่นที่ 13 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

13-15 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน รุ่นที่ 13 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

เปิดอ่าน : 88 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-11-26 19:51:00

11 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันงานลอยกระทง

11 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันงานลอยกระทง

นักเรียนทุกระดับชั้นได้ร่วมกันทำกระทงเพื่อวางจำหน่าย ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ และจัดชุดการแสดงเข้าร่วมงานวันลอยกระทง ณ วัด..

เปิดอ่าน : 70 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-11-26 19:45:36

อ่านทั้งหมด