การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จัดอบรม เรื่องการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรั..

เปิดอ่าน : 510 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-10-09 22:17:26

เชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ

วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 18.30 น.

เปิดอ่าน : 615 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-09-12 17:11:53

เปิดโลกวิชาการ Prasartrat Open house 2017

วันที่ 8 กันยายน 2560 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ Prasartrat Open house 2017 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสถาพร อภิวังโสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประ..

เปิดอ่าน : 513 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-09-09 13:25:34

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ..

เปิดอ่าน : 414 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-08-11 23:53:40

อ่านทั้งหมด