วันเปิดบ้าน ส.ธ.จ. วัน สอร.มัธยมศึกษาอำเภอดำเนินสะดวก ครั้งที่ 20 ฯ

วันเปิดบ้าน ส.ธ.จ. วัน สอร.มัธยมศึกษาอำเภอดำเนินสะดวก ครั้งที่ 20 ฯ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ กำหนดการจัดงานเปิดบ้าน ส.ธ.จ. วัน สอร.มัธยมศึกษาอำเภอดำเนินสะดวก ครั้งที่ 20 และโรงเรียนเครือข่ายนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศ..

เปิดอ่าน : 547 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-02-15 11:29:28

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2560

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2560

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โดยให้คณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากร และนักเรียน ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งณะก..

เปิดอ่าน : 574 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-02-09 15:03:56

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการคนดีมีคุณธรรม

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการคนดีมีคุณธรรม

เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์  2560  รองผู้อำนวยการชัยยันต์  ฉัตรชัยโพธิ์ทอง มอบเกียรติบัตรโครงการคนดีมีคุณธรรม ณ โดมหน้าเสาธง ..

เปิดอ่าน : 633 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-02-09 14:26:15

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนแกนนำ ศอ.ปส.ย.จังหวัดราชบุรี

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนแกนนำ ศอ.ปส.ย.จังหวัดราชบุรี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการวรากุล หงษ์เทียบ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนแกนนำ ศอ.ปส.ย.จังหวัดราชบุรี  ณ โดมอเนกประสงค์หน้าเสาธง โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ..

เปิดอ่าน : 527 ครั้ง เขียนวันที่ : 2017-02-03 13:32:40

อ่านทั้งหมด