การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561  (ฉบับปรับปรุง 2560)

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง 2560)

    นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลัก..

เปิดอ่าน : 393 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-04-04 10:34:21

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 30 มีนาคม 2561

เปิดอ่าน : 163 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-04-04 10:30:09

กิจกรรมน้องส่งพี่ไมตรีสัมพันธ์

กิจกรรมน้องส่งพี่ไมตรีสัมพันธ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

เปิดอ่าน : 229 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-02-27 11:41:44

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วัดเขาช่องพราน

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วัดเขาช่องพราน

ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษีนำคณะครูและนักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัดเขาช่องพรานและจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียน..

เปิดอ่าน : 251 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-02-15 15:08:36

อ่านทั้งหมด