ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2561

ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2561

        ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2561ประกอบไปด้วย ค่ายภาษาไทย ค่ายคณิตศาสตร์  ค่ายพัฒนาทักษะอาชีพ ค่ายภาษาอังกฤษ-ศิลปะ และค่ายคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 25-26 มกราคม 2562 และค..

เปิดอ่าน : 664 ครั้ง เขียนวันที่ : 2019-01-29 15:13:06

การตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา

การตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา

          การตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา โดยมีนายสุรินทร์ อังกุรวิโรจน์ ผู้แทนเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้..

เปิดอ่าน : 568 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-11-30 12:27:47

โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

     เทศบาลตำบลเขาขวาง จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ให้กับเด็กและเยาวชนภายในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็..

เปิดอ่าน : 711 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-11-26 13:41:05

โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย

โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย

      กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของภาคกลาง สุพรรณบุรี 2 จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรีย..

เปิดอ่าน : 609 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-11-26 13:27:51

อ่านทั้งหมด