การตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา

          การตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา โดยมีนายสุรินทร์ อังกุรวิโรจน์ ผู้แทนเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้..

เปิดอ่าน : 63 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-11-30 12:27:47

โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

     เทศบาลตำบลเขาขวาง จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ให้กับเด็กและเยาวชนภายในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็..

เปิดอ่าน : 35 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-11-26 13:41:05

โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย

      กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของภาคกลาง สุพรรณบุรี 2 จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรีย..

เปิดอ่าน : 35 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-11-26 13:27:51

การอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

     การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือดวงหทัย จ.ราชบุ..

เปิดอ่าน : 65 ครั้ง เขียนวันที่ : 2018-11-20 14:48:26

อ่านทั้งหมด